Contouren van een mensenleven

Fragmenten uit het leven van de kettingrokende dierenarts

In Op de rok van het universum doemen de contouren van een mensenleven op uit een zee van anekdotes en toevallige gebeurtenissen.

Elise van Dam, Het Parool, 6 maart 2022

De vijf acteurs zitten en staan achteraan op de houten vloer en vertellen. Soms weifelend, soms niet. Soms loopt iemand naar voren. Soms niet.

“Ons leven is niet meer dan de som van vele toevalligheden,” schrijft Paul Auster inIn the Country of Last Things, “en hoe verschillend die ook mogen zijn in hun details, ze delen allemaal een essentiĆ«le willekeur in hun ontwerp: dit, dan dat, en daardoor dit.”Dit, dan dat, en daardoor dit. Het is ook de compositie vanOp de rok van het universum, waarmee ’t Barre Land en het Antwerpse gezelschap De Nwe Tijd de gelijknamige roman van Tonnus Oosterhoff op het toneel brengen, over de kettingrokende dierenarts Roelof de Koning.Maar het begint met een boerderijpoesje. Met een paard dat vastzit in een zwembad. Met een insect dat haar eitjes legt in een groter insect, zodat ‘de jongen te eten hebben zodra ze uitkomen’. De vijf acteurs zitten en staan achteraan op de houten vloer en vertellen. Soms weifelend, soms niet. Soms loopt iemand naar voren. Soms niet.

Voetballen met een egel

Er rijzen fragmenten op uit het leven van Roelof. Van voetballen met een egel en een tentamen diagnostiek, van elkaar de kleren van het lijf scheuren en een paard met een gebroken been. Een mensenleven in de vorm van een opeenstapeling van gebeurtenissen. En identiteit als de draad die we daardoorheen spannen.

Het is alsof je voor je ogen het weven van die draad ziet en hoe aandachtiger je kijkt hoe meer je een patroon ontwaart. Of is dat patroon de som van willekeur? Misschien kun je de draden ook net anders spannen. Verschijnt er dan een ander leven dan dat van Roelof de Koning, dierenarts en kettingroker?Deze bespiegelingen liggen besloten in de bedachtzame vertelstijl van de acteurs, die ruim twee uur lang moeiteloos de aandacht vasthouden, terwijl het licht zich uitstrekt en weer in zichzelf opvouwt als een mensenleven.

Op de rok van het universum
Door’t Barre Land en De Nwe Tijd
Gezien5/3 De Brakke Grond
Te zientournee t/m 17/5, 5 t/m 7/5 in Frascati

Link naar de recensie.