Franse vertaling van “We take it from here”

Sinds vorig jaar zet Flanders Literature (de buitenlandmerknaam van het Vlaams Fonds voor de Letteren) meer in op de promotie van Vlaamse theatertekst in het buitenland. In dat kader werkt het Vlaams Fonds voor de Letteren ook samen met het Flanders Arts Institute (Kunstenpunt), Dutch Performing Arts (Fonds Podiumkunsten) en de Franse organisatie Maison Antoine Vitez aan een project in het Franse taalgebied.

In 2020 wordt op verschillende plekken in Frankrijk de rijkdom en verscheidenheid van Nederlandstalige theatertekst voorgesteld. Dat gebeurt door een selectie aan teksten te vertalen en te presenteren via (geënsceneerde) lezingen aan een professioneel publiek.

Op basis van het beraad door een groep experten uit het veld, begeleid door Kunstenpunt, werd een longlist samengesteld. De literaire vertalers uit het leescomité van het MAV maakten hieruit in overleg met de organiserende partners een definitieve selectie. Bij de selectie zit ook We take it from here. Deze tekst zal naar het Frans vertaald worden en een presentatie krijgen in een Frans theater/op een festival.