gedicht ‘samenkomen tout court’

Suzanne en Ellis lezen het gedicht voor gemaakt op Maandagavond#38 met troostende zinnen en gedachtes van het publiek